Områden

dbase
Big data
Att bearbeta en stor mängd data kan ofta vara en utmaning på grund av datans komplexitet och att den inte kan bearbetas med traditionella metoder. Uttrycket "big data" betyder inte bara stora mängder information om tera- och zettabyte utan även hög hastighet och frekvens för att erhålla denna information. Den kommer från en mängd olika källor och i olika format, speciellt för ostrukturerad information såsom exempelvis ljud, video och text. Dessa omfattande databaser kan dock vara guld värda för att lösa olika affärsproblem och få idéer ni inte ens kunde föreställa er. Kontakta oss för att se vad vi kan hjälpa er med.
cloud
Molnlösningar
Molntjänster ger tillgång till delade systemresurser och information som kan nås med minimal ansträngning, ofta via Internet. Molnlösningar skapar många fördelar åt kunder: skalbarhet, agilitet och elasticitet. En molnmiljö kan snabbt och dynamiskt skala för att möta kunders behov, vilket skapar en kostnadseffektiv flexibilitet. Kunder kan koncentrera sig på sin kärnverksamhet istället för att investera tid och pengar på IT-infrastruktur. Vi på Fastdev bistår er gärna med att utvärdera vilka möjligheter molntjänster har för just er organisation med syfte att hitta en lösning som bäst passar era behov.
ecom
E-handel
E-handel är ett samlat begrepp för kommersiella transaktioner som sker över internet. Antalet onlinetransaktioner har ökat dramatiskt under de senaste två decennierna där mer och mer av den traditionella detaljhandeln går över till onlinehandel. Under de senaste åren har även antalet mobila transaktioner ökat substantiellt. E-handel involverar både fysiska och digitala varor och tjänster och delas ofta upp i business to consumer (B2C) och business to business (B2B). Många företag erbjuder plattformar för e-handel. Vi på Fastdev hjälper gärna er att analysera ert e-handelsbehov med syfte att skapa en e-handelslösning som både maximerar er försäljning och minimerar operativa kostnader. Kontakta oss för att få mer information.
fintech
Fintech
Fintech (Financial Technology) eller finansteknologi är ett samlingsbegrepp för ny informationsteknologi och innovationer inom den finansiella sektorn, med syfte att konkurrera med och ersätta befintliga lösningar. Exempel på nya tjänster är banktjänster i mobilen, automatiserad handel av finansiella instrument, riskhantering, alternativa betalningslösningar som swish och kryptovalutor. Fintechs framfart förändrar inte bara den finansiella sektorn utan även indirekt varje affärssektor som hanterar finansiella transaktioner och finansiella risker. Vi på Fastdev bistår er gärna med att analysera vilka implikationer de nya teknologierna och tjänsterna får för er organisation och huruvida en del av dessa kan integreras med era system i syfte att skapa kundvärde och kostnadsbesparingar.
iot
IoT
Begreppet Internet of Things (IoT) eller "sakernas internet" refererar till det nätverk av uppkopplade vardagsföremål utöver datorer och smartphones. Exempelvis hushållsapparater, kläder, tillbehör, maskiner, verktyg och fordon. Dessa föremål har en inbäddad internetanslutning och sensorer som låter dem samla in data och kommunicera med varandra utan mänsklig inblandning. IoT har potential att förändra företags och konsumenters beteende- och användningsmönster i grunden samt optimera resursanvändningen. Kontakta oss för att få mer information om hur vi kan hjälpa er organisation att öka produktiviteten och skapa mervärde genom IoT.
mlearning
Maskininlärning
Maskininlärning är en form av artificiell intelligens som fokuserar på datorers förmåga att lära sig tillämpa data utan programmering medan de löser ett problem. Lärande system används idag i alla typer av industrier, såsom bilindustrin med självkörande bilar, kundtjänst med chatbots, finansindustrin med riskhanterings-, bedrägeri- och tradingsystem och e-handel med rekommendationssystem. Maskininlärning är nära besläktat med beräkningsstatistik och använder statistiska tekniker för att göra förutsägelser. Maskininlärning är också nära kopplat till optimeringslära, numerisk analys och reglerteknik. Kontakta oss för att få mer information om hur vi kan hjälpa er organisation att dra nytta av era dataflöden och skapa nya affärsinsikter och produkter genom maskinlärning och självlärande system.

Nyheter

Se alla