PAXPORT – Utveckling av webbshop och hantering av kunddata

Projektets omfattning
Angular
Apache Tomcat
Apache Wicket
application programming interface
EJB
eXtrema Programming
Fitnesse
google cloud migration
Java 1.8
JBoss8
Jenkins
JPA/Hibernate
Liquibase
PostgreSQL
React
RESTful services
Scrum
Spring
Vaadin
Vert.x

PAXPORT – Utveckling av webbshop och hantering av kunddata

Paxport grundades 1994 och arbetar med att utveckla mjukvarulösningar för automatiska transaktioner mellan flygbolag och reseåterförsäljare. Fastdev har utvecklat desktop- och mobilversion av Paxports webbshop med Application Programming Interface (API) från grunden.

Varje dag behandlas en stor mängd kunddata i Paxports interna system. För att underlätta transaktionen mellan flygbolagen och reseåterförsäljarna utvecklade Fastdev ett system som minskade administrationen, vilket gav Paxport bättre koll på hela processen. Fastdev hjälper även Paxport med konsultering, front-end-utveckling, och implementering av nya teknologier i deras reseservicetjänst. De olika teknologierna som använts i processen är: Scrum, eXtrema Programming och tester som har utförts både manuellt och automatiskt. Plattformen Google Cloud migration implementerades också.

Fastdev täcker alla Paxports krav på samarbete mellan mjukvaruutveckling och IT-verksamhet för att kunna förkorta tiden på utvecklingscykeln. Fastdev tar även hand om det nödvändiga arbetet med underhåll och support för Paxport.

Nyheter

Se alla