PAXPORT – Utveckling av webbshop och hantering av kunddata

Projektets omfattning
Angular
Apache Tomcat
Apache Wicket
application programming interface
EJB
eXtrema Programming
Fitnesse
google cloud migration
Java 1.8
JBoss8
Jenkins
JPA/Hibernate
Liquibase
PostgreSQL
React
RESTful services
Scrum
Spring
Vaadin
Vert.x

PAXPORT – Utveckling av webbshop och hantering av kunddata

Paxport grundades 1994 och arbetar med att utveckla mjukvarulösningar för automatiska transaktioner mellan flygbolag och reseåterförsäljare. Fastdev har utvecklat en desktop- och mobilversion av Paxports webbshop.

Varje dag behandlas en stor mängd kunddata i Paxports interna system. För att underlätta transaktionen mellan flygbolagen och reseåterförsäljarna utvecklade Fastdev ett system som minskade administrationen, vilket gav Paxport bättre koll på hela processen. Scrum och Extreme Programming användes för processen och plattformen Google Cloud migration implementerades. Tester genomfördes både manuellt och automatiskt. Fastdev hjälper även Paxport med teknisk konsultation, front-end-utveckling, och implementering av nya teknologier i reseservicetjänsten.

Paxport hade krav på att mjukvaruutvecklingen och IT-verksamheten skulle samverka för att kunna förkorta utvecklingstiden. Fastdev tar hand om båda delar, samtidigt som man sköter underhållet och supporten.

Nyheter

Se alla