FASTDEVS INTERNA PORTAL - Kommunikation och testverktyg

Projektets omfattning
blade-system
grid
JWT-tokens
microservice

FASTDEVS INTERNA PORTAL - Kommunikation och testverktyg

Fastdevs interna portal har tagits fram för olika ändamål och fungerar likt ett avancerat intranät. Här testar vi ny teknik, nya tillvägagångssätt, och hanterar interna ärenden. Portalen kan exempelvis användas av medarbetarna för att söka information om kollegor, kunder och övrig företagsinformation. Den används även som testverktyg av juniora utvecklare för att de ska kunna öva upp sina färdigheter.

Portalen byggdes i grunden med microservice-arkitektur och BladeSystem. Även externa datakällor kan integreras med systemet, exempelvis vid autentisering av användare och lagring av data. Layouten gjordes med hjälp av CSS Grid. Under det senaste året har vi byggt ett nytt autentiseringssystem som använder JSON Web Tokens, samt anslutit nya datakällor och implementerat nya Blades.

Fastdevs Portal är numer en separat produkt med ett eget utvecklingsteam. Nästa uppdatering som ska implementeras är att ta fram ett system för notiser och en nyhetsmotor. Därefter prioriteras att kunna lägga till administratörer på användarsidan, samt att utöka arbetsytans funktioner och visa våra KPIer tydligare.

Nyheter

Se alla