FASTDEVS INTERNA PORTAL - Kommunikation och testverktyg

Projektets omfattning
blade-system
grid
JWT-tokens
microservice

FASTDEVS INTERNA PORTAL - Kommunikation och testverktyg

Fastdevs interna portal har tagits fram för olika ändamål. Här testar vi ny teknik, nya tillvägagångssätt, och hanterar interna ärenden. Plattformen används även som testverktyg av juniora utvecklare för att de ska kunna öva upp sina färdigheter.

Portalen byggdes i grunden med microservice-arkitektur och blade-system. Externa datakällor kan även integreras med systemet. För autentisering av användare och lagring av data används separata system. Som ett extra tillägg kan portalen användas av medarbetarna för att söka information om kollegor, kunder och övrig företagsinformation.

Under det senaste året har vi byggt ett nytt autentiseringssystem som använder JWT-tokens, samt anslutit nya datakällor och implementerat nya typer av blad. Vi har även gjort om layouten med hjälp av Grid.

Portal är numer en separat produkt med ett eget utvecklingsteam. Nästa steg i uppdateringen av produkten är att ta fram ett system för notiser och en nyhetsmotor. Därefter prioriteras även att kunna lägga till administratörer på användarsidorna, utöka arbetsytans funktioner och visa våra KPIer tydligare.

Nyheter

Se alla