PALOMA – Support och rådgivning kring nyhetsbrev och enkäter

PALOMA – Support och rådgivning kring nyhetsbrev och enkäter

Paloma erbjuder produkter för att underlätta hantering av nyhetsbrev och enkäter. Fastdev har varit med och hjälpt till på flera plan. Genom att ge råd kring programvara, uppbyggnad av applikationer, tillämpning av mallar och metoder för programdesign.

Paloma har 14 anställda och lanserades 2002. De har över 1 400 betalande kunder och ännu fler som använder sig av företagets kostnadsfria licenser. Företaget vänder sig till både stora, medelstora och små företag men även mot offentlig sektor och privatpersoner. De tillhandahåller bland annat produkterna Postman, Magnet och Kurios. Dessa kan användas var för sig eller tillsammans och är skapade för att kunden ska spara tid, sänka kostnader och underlätta vardagen.

Verktyget Postman låter dig skapa, skicka och följa upp nyhetsbrev och marknadsföring genom e-post. Med produkten Kurios kan du skapa enkäter eller undersökningar och få feedback. Det är även möjligt att checka in besökare via mobilen och följa upp event med en utvärderingsenkät.

I Fastdevs samarbete med Paloma utfördes flera viktiga funktioner. En ny aviseringsmetod samt ett nytt betalningssystem för produkten Magnet togs fram. Arbetet fortsätter kontinuerligt, där Fastdev ger råd och förbättringsförslag på Palomas befintliga produkter.

Nyheter

Se alla