KOGNITIVA TEAMET REHAB – Säkra och sökoptimera webbsidan

Projektets omfattning
PHP
SEO
Wordpress

KOGNITIVA TEAMET REHAB – Säkra och sökoptimera webbsidan

Fastdev har hjälpt Kognitiva Teamet Rehab att nå sina digitala mål. Detta har gjorts genom att arbeta fram olika skräddarsydda lösningar för deras webbsida i WordPress. En viktig del har bland annat varit att göra alla sidor säkra mot intrång. Fastdev har även fokuserat på att ge företaget en ökad synlighet och trafik genom att sökoptimera webbsidan.

Kognitiva Teamet Rehab är en specialistmottagning inom vårdsektorn som erbjuder rehabilitering för de patienter som uppfyller kriterierna för utmattningssyndrom och/eller med en långvarig kronisk smärtdiagnos. Företaget är en del av Kognitiva Teamet i Sverige AB och arbetar på uppdrag av Stockholms Läns Landsting. Inom verksamheten finns legitimerade specialistläkare, sjukgymnaster, psykologer, psykoterapeuter och vård- och rehabkoordinator med KBT- (Kognitiv Beteendeterapi) och ACT-kompetens (Acceptance and Commitment Therapy).

Kognitiva Teamet Rehabs mål är att öka funktionen och aktivitetsförmågan hos patienterna genom deltagande i rehabiliteringen. De arbetar även med olika psykologiska insatser för organisationer, företag, privatpersoner och primärvården i Stockholm.

 

Nyheter

Se alla