HEDVIG - Utveckling av försäkringsapplikation

Projektets omfattning
GraphQL
React
Typescript
Kundwebb
https://www.hedvig.com/

HEDVIG - Utveckling av försäkringsapplikation

Hedvig är ett svenskt appbaserat försäkringsbolag som grundades 2016 med visionen att förändra försäkringsbranschen genom sin försäkringsapplikation. Genom Hedvig kan du köpa en personligt utformad försäkring för ditt hem, dig själv och din familj. I försäkringsapplikationen sköts dessutom all kommunikation för att slippa långa telefonköer och avancerade formulär. Hedvig hjälper dessutom till vid byte av försäkringsbolag.

Hedvig tar bara ut en fast avgift för att driva och utveckla tjänsten, resten av det kunderna betalar ligger på ett separat konto och öronmärks för att ersätta skador. När alla skador har betalats skänks överskottet till organisationer som gör världen bättre.

Hedvig har flera kända investerare och affärsänglar, bland annat Sophia Bendz och Nicklas Storåkers. Även Fastdev har en del i Hedvig genom vår ägarskapsmodell för startups, där utvecklingstimmar byts mot delägarskap i bolaget.

Hedvig tog kontakt med Fastdev då de ville strukturera om sin backoffice-applikation för supportteamet, och förflytta sig från monolitisk arkitektur till en microservicemiljö.

Fastdevs utvecklingsteam har under projektet arbetat både med applikationens frontend och backend och använt moderna ramstrukturer och språk som React, TypeScript, GraphQL) tillsammans med ny teknik.

Den första utmaningen Fastdevs utvecklingsteam stötte på var att försöka separera frontend från backend. För att få frontend att fungera med TypeScript blev teamet tvungna att skriva om de regelbundna JSX-komponenterna till TSX-komponenter. Den grundläggande delen gjordes om och därefter anpassade koden TypeScript samt komponenterna.

Den andra utmaningen var att anpassa den nuvarande affärslogiken till GraphQL. Detta gjordes endast för ett par komponenter såsom chatt, medlemmar, och frågor. Fastdevs utvecklingsteam gjorde även vissa konfigurationer för att få en korrekt drift av GraphQL och dess olika arbetsprocesser.

Nyheter

Se alla