DUGGA – Utveckling av digital provplattform mot delägarskap

Projektets omfattning
Azure Cloud
Django
MongoDb
ngrinx
Python

DUGGA – Utveckling av digital provplattform mot delägarskap

Dugga är en digital helhetslösning för alla typer av kunskapsbedömningar för skolor, universitet och andra utbildningsorganisationer. Bolaget är svenskt men vill även nå ut i Europa med sin tjänst. För att skala upp och lyckas med det inleddes ett samarbete med Fastdev, där utvecklingstjänster byttes mot delägarskap. Fastdevs team arbetar med utveckling och tester av den digitala plattformen. Patrik Nilsson som är VD på Dugga och även lärare i grunden kommenterar samarbetet:

– Vi ser det som väldigt positivt att Fastdev går in som utvecklingspartner och delägare. Det reducerar direkta kostnader samtidigt som vi får en dedikerad samarbetspartner som verkligen vill hjälpa oss.

Vad gör Dugga?

Dugga är ett digitalt examinationssystem baserat på vetenskaplig forskning och är utvecklad tillsammans med skolor, lärare och elever. Det digitala inlärnings- och kunskapsbedömningssystemet har utvecklats som en oberoende plattform som ska användas för prov, diagnostik, tentamens, hemskrivningar och liknande skriftlig kunskapsbedömning.

 

För att hantera Duggas server användes Python, Django, PostgreSQL, MongoDB med molnlösningen Microsoft Azure. Fastdevs utvecklare fick också ansvaret för projektets mer tekniska delar. Den svåraste uppgiften var att optimera och göra antalet sökfrågor i databasen statiska. De nya ändringarna krävde även att programkoden behövde omstruktureras och omarbetas för att fungera optimalt och undvika buggar.

Fastdev la även in kontinuerliga kontroller i integrationssystemet för att tidseffektivisera utvecklingen. Tidigare problematik kring elevers inlämning i pdf-format löstes också, via en automatiseringsalgoritm.

När flera tusen studenter samtidigt genomförde ett prov i plattformen, upptäcktes även ett fel i applikationens prestanda. Efter analys och tester justerades inställningarna på webbservern Nginx och i applikationen. Ändringen reducerade applikationens krav på serverresurser och löste problemet.

Claudia Rademaker som är operativ chef på Dugga kommenterar:

– Fastdev är flexibla och har väldigt kompetenta medarbetare. De kan just de programmerings- och utvecklingsspråk som vi arbetar med. Samarbetet med dem är synnerligen positivt för oss.

 

Läs artikeln här.

Nyheter

Se alla