DUGGA – Utveckling av digital provplattform mot delägarskap

Projektets omfattning
Azure Cloud
Django
MongoDb
ngrinx
Python

DUGGA – Utveckling av digital provplattform mot delägarskap

För att Dugga på ett effektivt sätt ska nå ut i Europa så har ett samarbete utvecklades med Fastdev, som går in som delägare. Fastdev team arbetar med utveckling och tester av den digitala plattformen. Patrik Nilsson som är VD på Dugga kommenterar samarbetet:

– Vi ser det som väldigt positivt att Fastdev går in som utvecklingspartner och delägare. Det reducerar direkta kostnader för oss, samtidigt som vi får en dedikerad samarbetspartner som verkligen vill hjälpa oss.

Vad gör Dugga?

Dugga är en digital helhetslösning för alla typer av kunskapsbedömningar för skolor, universitet och andra utbildningsorganisationer. Dugga är ett digitalt examinationssystem baserat på vetenskaplig forskning och är utvecklad tillsammans med skolor, lärare och elever. Det digitala inlärnings- och kunskapsbedömningssystemet har utvecklats som en oberoende plattform som ska användas för prov, diagnostik, tentamen, hemskrivningar och liknande skriftlig kunskapsbedömning.

För att hantera Duggas server användes Python, Django, Postgresql, MongoDb med molnlösningen Microsoft Azure. Fastdevs utvecklare fick också ansvaret för projektets mer tekniska delar, där den svåraste uppgiften var att optimera och göra antalet sökfrågor till databasen statiska. De nya ändringarna krävde även att programkoden behövde omstruktureras och omarbetas för att fungera optimalt och undvika buggar.

Fastdevs utvecklare la även in kontinuerliga kontroller i integrationssystemet vilket gör detmer tidseffektivt för utvecklarna. Vi löste även problematiken som fanns gällande överföringen av elevernas inlämningar i pdf-format. Att skapa dessa dokument tar lång tid och en algoritm krävdes för att möjliggöra automatisering utan att användarsidan blockerades.

Under arbetets gång uppkom även ett fel i applikationens prestanda, samtidigt som flera tusen studenter satt och gjorde prov. Utvecklingsteamet var först tvungna att analysera vad som var fel i applikationen och utförde olika tester. Genom detta justerades inställningarna på Ngrinx och i applikationen. Vilket reducerade applikationens krav på serverresurser och löste problemet.

Claudia Rademaker som är operativ chef på Dugga kommenterar;

– Fastdev är flexibla och har väldigt kompetenta medarbetare. De kan just de programmerings- och utvecklingsspråk som vi arbetar med. Samarbetet med dem är synnerligen positivt för oss.

Läs artikeln här.

Nyheter

Se alla