CANDYKING - Ny IT-infrastruktur och planogramplanerare

Kund
Candyking
Projektets omfattning
ASP.NET 4.5
Bootstrap
CSS
HTML
knockout
MS SQL Server 2008R2
MVC 3
MVC 5
Query (JQuery UI Drag&drop)
Stimulsoft reports library
WCF
Kundwebb
http://candyking.com/
Område
E-handel

CANDYKING - Ny IT-infrastruktur och planogramplanerare

Candyking är en stor leverantör av lösgodis i Norden, Storbritannien och Irland. De köper in från olika leverantörer och erbjuder sina kunder en individuell sortimentslista med ett gemensamt pris för alla produkter. Fastdev har hjälpt Candyking att optimera processer och spara miljontals kronor i användarlicenser genom att skapa och integrera nya användarvänliga applikationer.

Bakgrund

Candykings initiala IT-infrastruktur bestod av SAP som huvudsakligt Enterprise Planning System (ERP). Det innehöll all huvuddata om produkter, kunder, leverantörer och övrig företagsinformation. Alla andra system byggdes och integrerades runt SAP. Genero Sales är ett mobilt säljstöd och verktyg för säljare som arbetar mot dagligvaruhandeln, fackhandel och storhushåll. Det användes som lösning för Candykings säljare för att lägga beställningar ute hos kund. Cognos användes som ett business intelligence-system för ekonomisk analys, och ett egenbyggt planogramsystem användes som ett första initiativ för att automatisera sortimentshanteringen.

Lösning på felaktigt utformade och dyra system

Candyking mötte ett antal utmaningar med denna infrastruktur. Den egenbyggda planogramplanerarens datamodell var felaktigt utformad, vilket gjorde det tidskrävande att hålla kundernas sortiment aktuellt. Generosystemet synkroniserades heller inte med planogramplaneraren, vilket gjorde att beställningarna inte baserades på kundens verkliga sortiment.

Kunden eller säljaren kunde därför både beställa produkter som var slut och som inte skulle finnas i butiken vilket resulterade i förluster. Genero har dessutom en månadslicensavgift per användare (600 kr per månad och användare), vilket blev kostsamt med hundratals säljare. En annan utmaning för Candyking var att olika länder har olika affärsprocesser som således kräver anpassade lösningar för en och samma funktion. Ytterligare ett behov var att optimera säljarnas möte ute hos kund för att sänka kostnaderna ytterligare.

Automatiserade processer och användarvänliga gränssnitt

Fastdev byggde två middleware-lösningar från scratch, en ny planogramplanerare och weborder, som båda integrerade med SAP och varandra. Planogramplaneraren hanterar hela sortimentet mot slutkund genom ett användarvänligt gränssnitt för att definiera Candykings samtliga planogram, fylla dem med produkter och knyta dem till respektive butik. Planogrammen justeras enkelt med ”drag and drop” och förändringen av exempelvis kostnad för sålda varor visas i realtid. All huvuddata gällande produkter och butiker importerades från SAP.

Weborder-systemet använder planogramplanerarens data och låter säljarna/beställarna lägga ordrar direkt för de butiker som de ansvarar för. Delar av processen automatiserades med algoritmer för lagerberäkningar.

Sänkt kostnad för användarlicenser och löner

Candyking har uppnått ett antal fördelar genom samarbetet med Fastdev. Planogramplaneraren gör det nu möjligt att hantera sortimentet på ett bekvämt och effektivt sätt. För närvarande finns det mer än 500 användare i Candykings Weborder. Genom det nya systemet har kostnaden reducerats rejält. Till skillnad från Genero baseras det på en fast kostnad oberoende av antal användare och nyttjande.

Säljarna/beställarna spenderar mindre tid på beställningsprocessen genom att Weborders gränssnitt och logik är bättre anpassade till användaren. Kunderna kan även lägga order helt utan att Candykings säljare är involverade. Det är också anpassat till respektive lands arbetsflöde. Detta minskar personalkostnaderna för Candyking och ger kunden mer kontroll.

Nyheter

Se alla