ACADEMIC WORK – Utveckling av spårningssystem för interna möten

Projektets omfattning
ASP.NET
ASP.NET Web API
Azure Cloud
azure storage
CSS3/LESS
Entity Framework
HTML
HTML5
Microsoft SQL Server
MobX
ReactJS
Typescript
Webpack
Kundwebb
https://www.academicwork.se/
Område
Fintech

ACADEMIC WORK – Utveckling av spårningssystem för interna möten

Academic Work är ett av Sveriges största bemannings- och rekryteringsföretag. För att underlätta deras verksamhet har Fastdev hjälpt till med att ta fram ett digitalt spårningssystem för att hantera interna möten.

Bakgrund

Academic Work arbetar med att anställa och rekrytera studenter, akademiker och vad de kallar för young professionals som befinner sig i början av karriären. De finns i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Schweiz och Tyskland. Företaget samlar in feedback från över tusen anställda och anteckningar från hundratals möten som hålls varje månad. Med så många anställda i olika länder och branscher blev det en utmaning att hantera och dela filer och hitta mötesanteckningar. Mötesnoteringarna skrevs i flera olika program såsom Word, OneNote och Notepad.

Utveckling av unikt system

Det fanns inga befintliga program som kunde lösa Academic Works problem. Fastdev utvecklade därför ett unikt digitalt spårningssystem för att hantera kundens behov. Systemet gjorde det enklare att dela filer, hitta mötesanteckningar men även hitta information om anställdas mål och prestation. Förändringarna förenklade för företagets ledning, teamledare och alla hundratals chefer.

I framtagandet av systemet användes flera olika teknologier. För back-end användes exempelvis Asp.Net MVC 5, Entity Framework 6.x, Azure AD, Azure Storage och Azure SQL Server. För front-end användes CSS3 / LESS, HTML / HTML5, TypeScript, ReactJS / MobX och WebPack 2.

Systemet är en Single Page Progressive Web Application som ligger på molntjänsten Azure och är interagerad med företagets Active Directory vilket är en katalogtjänst från Microsoft. Med Progressive Web Application (PWA) så kan användarna fortsätta arbeta även om de inte är anslutna till internet.

Att Academic Work tog beslutet att använda sig av ett skräddarsytt system har gett utdelning. All nödvändig information är lättillgänglig och ingenting glöms bort eller försvinner. Det har även gjort det bekvämare att förbereda ett möte och samarbeta med kollegor.

Nyheter

Se alla