Resetjänst åt Paxport

Kund
Paxport
Projektets omfattning
Angular
Apache Tomcat
Apache Wicket
EJB
Fitnesse
Java 1.8
JBoss8
Jenkins
JPA/Hibernate
Liquibase
PostgreSQL
React
RESTful services
Spring
Vaadin
Vert.x
Kundwebb
http://www.paxport.net
Tjänst
Dedikerade utvecklare

Resetjänst åt Paxport

Fastdev stöttade Paxport inhouseavdelning med rådgivning, arkitektur, front-end-utveckling och implementering av ny teknik i deras resetjänst.
Både desktop- och mobilversion av deras webshop med API utvecklat från scratch skapades.

De typer av management och testning som användes var: Scrum, manual and automated testing.Nyheter

Se alla