Fakturahanteringsapp åt ApproveIT

Customer
KIBI
The scope of the project
AngularJS
ASP.NET 4.5
DevExpress
Entity Framework
MEF
MS SQL

Fakturahanteringsapp åt ApproveIT

Vi moderniserade ApproveITs tidigare applikation för fakturahantering. Genom att uppgradera till ny teknik kunde vi utöka applikationens kapacitet och inställningar och hjälpa kunden att förenkla sina affärsprocesser. Moderniseringen gav ApproveIT möjlighet att kostnadseffektivt anpassa sitt program till individuella kunders behov och i och med detta öka antalet kunder och användare.

Nyheter

Se alla