TIPSER – Utveckling av e-handelsplattform mot delägarskap

Kund
Tipser
Projektets omfattning
Amazon EC2 S3
Angular
ASP.Net MVC & Nancy
Cloudflare
Cloudinary
Elastic cloud
jQuery
MongoDb
Papertrail
StructureMap
Kundwebb
www.tipser.com/
Område
E-handel

TIPSER – Utveckling av e-handelsplattform mot delägarskap

Tipser grundades 2011 då de såg en möjlighet att hjälpa mediehus till en bättre intäktsmodell. Det skulle ske genom att erbjuda dem egna e-butiker. För att ta fram den avancerade plattformen tog Tipser 2013 hjälp av utvecklarna och programmerarna på Fastdev. Genom Fastdevs ägarskapsmodell byttes utvecklingstimmar mot delägarskap i bolaget.

– Det var en jättebra win-win för oss då vi som startup inte hade så mycket resurser. Med hjälp av dem kunde vi snabbt och effektivt ta det från pilotstadie till en fungerade produkt, säger Marcus Jacobsson, vd på Tipser.

Idag jobbar Tipser med topp tio mediehus i Europa och över 5 000 bloggare. De tillhandahåller en e-handelsplattform som pluggas in på respektives sajt. E-handelsplattformen har en integrerad betallösning, och ett produktlager med över en miljon varor som publicisten väljer ifrån till sin webbshop. Den tar ungefär tre minuter att integrera för kunderna och kan exponeras valfritt. Produkterna kan även taggas i bilder och videos i olika artiklar

Fastdevs utvecklingsteam fick ansvar för projektets tekniska sida. Teamet bestod av en svensk projektledare, tre ryska seniorutvecklare och två utvecklare som jobbade med back-end, tjänsterna och databasen, samt en grupp front-end-utvecklare i Polen.

En global systemrefaktor utfördes och enhets- och integrationsprov tillsattes. De typer av testning som användes var Jira Kanban, automatiserad och manuell testning. Prestandan förbättrades både frontend och backend. Webbplatsen blev stabilare och utvecklades på nuvarande teknik. På serverns sida användes ASP.NET MVC & Nancy, MongoDb, samt tredjepartstjänster såsom Cloudinary, Elastic Cloud, Papertrail, Mandrill. Det senaste året har även Amazon använts i allt högre grad.

Monteringsprocessen automatiserades för kontinuerlig leverans, vilket gjorde det möjligt att minska kostnaderna för implementering. Vid utvecklingen av systemet ur affärssynpunkt skruvades maskinlärningen upp för att kunna rekommendera och kategorisera produkter. Även förfarandet med att lägga till en ny återförsäljare har förenklats och betalningssystemet för varor har ändrats.

Den viktigaste och svåraste uppgiften var att sätta upp produkternas synlighet, det vill säga att möjliggöra vilka varor som visas för de olika användarna. Även att ta fram stöd för olika betalningssystem och konfigurera lokaliseringsfunktionen.

Nu när Tipser har mer resurser investerar de i sina egna utvecklare och Fastdev är med i överlämningen och löpande support.

– Kombinationen av kvalitet och snabbhet till bra pris, och att Fastdev har varit lyhörda för våra behov har gjort att de varit kvar så länge. Nu är de bara delägare och jobbar inte operativt. Men om vi behöver förstärkning på kort varsel är de bara ett telefonsamtal bort, säger Marcus Jacobsson, vd på Tipser.

Läs artikeln här.

Nyheter

Se alla