TIPSER – Utveckling av e-handelsplattform mot delägarskap

Kund
Tipser
Projektets omfattning
Amazon EC2 S3
Angular
ASP.NET MVC
Cloudflare
Cloudinary
Elastic cloud
jQuery
MongoDb
Nancy
Papertrail
StructureMap
Kundwebb
https://www.tipser.com/
Område
E-handel

TIPSER – Utveckling av e-handelsplattform mot delägarskap

Tipser grundades 2011 utifrån att de såg en möjlighet att hjälpa mediehus till en bättre intäktsmodell. Det skulle ske genom att erbjuda mediehusen egna e-butiker. För att ta fram den avancerade e-handelsplattformen tog Tipser 2013 hjälp av Fastdev. Genom Fastdevs ägarskapsmodell byttes timmar för utveckling och programmering mot delägarskap i bolaget.

– Det var en jättebra win-win för oss då vi som startup inte hade så mycket resurser. Med hjälp av dem kunde vi snabbt och effektivt ta det från pilotstadiet till en fungerade produkt, säger Marcus Jacobsson, vd på Tipser.

Idag jobbar Tipser med topp tio mediehus i Europa och över 5 000 bloggare. De tillhandahåller en e-handelsplattform som pluggas in på respektives sajt. E-handelsplattformen har en integrerad betallösning och ett produktlager med över en miljon varor som publicister väljer ifrån till sin webbshop. Produkterna kan sedan taggas och länkas från bilder och videos i olika artiklar. Webbshopen tar endast några minuter att integrera och kan exponeras på valfritt sätt.

Fastdevs utvecklingsteam fick ansvar för projektets tekniska sida. Teamet bestod av en projektledare, tre seniorutvecklare och två utvecklare som jobbade med back-end, tjänsterna och databasen, samt en grupp front-end-utvecklare.

En global SystemRefactor utfördes, samt enhets- och integrationstest. Testningen gjordes med hjälp av Jira och Kanban, som är en kombination av automatiserad och manuell testning. Prestandan förbättrades både front-end och back-end, och webbplatsen gjordes mer stabil. Som serverlösning användes ASP.NET MVC, Nancy, MongoDB, samt tredjepartstjänster såsom Cloudinary, Elastic Cloud, Papertrail, Mandrill. Det senaste året har även Amazon använts i allt högre grad.

Den viktigaste och svåraste uppgiften var att sätta upp produkternas synlighet i varje enskild webbshop, det vill säga att möjliggöra vilka varor som visas och inte visas för de olika användarna. Att ta fram stöd för olika betalningssystem och konfigurera lokaliseringsfunktionen var även en viktig uppgift.

Implementeringskostnaderna minskades genom automatiserade lösningar. Vid utvecklingen av systemet skruvades maskinlärningen upp för att kunna rekommendera och kategorisera produkter i webbshopen. Även betalningssystemet och tillägg av en ny återförsäljare har förenklats.

Nu när Tipser har mer vuxit och har mer resurser investerar de i sina egna utvecklare. Fastdev är dock med i överlämningen och håller i löpande support.

– Kombinationen av kvalitet och snabbhet till bra pris, och att Fastdev har varit lyhörda för våra behov har gjort att de varit kvar så länge. Nu är de bara delägare och jobbar inte operativt. Men om vi behöver förstärkning på kort varsel är de bara ett telefonsamtal bort, säger Marcus Jacobsson, vd på Tipser.

Läs artikeln här.

Nyheter

Se alla