Vi ger dig förutsättningarna att kostnadseffektivt outsourca din mjukvaruutveckling.
Vi säkerställer kundnöjdheten under hela uppdraget och har stor erfarenhet av relationsbyggande kommunikation.

Projektutveckling

Vi skräddarsyr allt från affärssystem webbapplikationer till mobila appar, alltid med målsättningen att överträffa era förväntningar.

Läs mer
Dedikerade utvecklare

Våra utvecklare blir en del av ert team, på plats eller på distans, för kontinuerlig förbättring av er produkt.

Läs mer
Testning

Vi hanterar hela er testcykel för bättre kvalitet, kortare utvecklingscykel, och effektivare produktionssättning.

Läs mer
Systemförvaltning

Vi tar hand om er existerande applikation så att ni kan fokusera på er kärnverksamhet, att sälja och utveckla nya produkter.

Läs mer
Därför ska du arbeta med oss
DU BLIR TIDS- OCH KOSTNADSEFFEKTIV
Du behöver inte anställa och utbilda personal för dina IT-projekt och kan istället spara upp till 50 procent av dina utvecklingskostnader. Du sparar tid och pengar medan dina projekt slutförs snabbare. Med Fastdev blir utvecklingen tids- och kostnadseffektiv.
Du minimerar
dina risker
Att anställa personal innebär ett risktagande att nyanställda kanske inte lever upp till de krav som ställs. Genom att nyttja Fastdev får du ett kompetent team och du behöver inte tänka på riskerna. Vårt samarbete baseras på dina behov och förutsättningar.
Du kan fokusera på din kärnverksamhet
Du kanske är begränsad vad gäller resurser och tid. Låt oss ta hand om dina IT-projekt så kan du fokusera på kärnverksamheten. Vi ser till att du blir nöjd!