Vi ger dig förutsättningarna att kostnadseffektivt outsourca din mjukvaruutveckling.
Vi säkerställer kundnöjdheten under hela uppdraget och har stor erfarenhet av relationsbyggande kommunikation.

Projektutveckling

You imagine - we create. Vi förverkligar dina idéer och skapar produkter som e-handelssystem, webbapplikationer, mobilappar och responsiva hemsidor från grunden.

Läs mer
Dedikerade utvecklare

Våra dedikerade mjukvaruutvecklare fungerar som dina egna anställda och blir en del av ditt utvecklingsteam under projektets gång - antingen på plats hos er eller på distans från vårt kontor.

Läs mer
Testning

Bättre kvalitet, kortare utvecklingscykel, enklare att uppdatera applikationen. 
Våra professionella testare åtgärdar problem som är kritiska för din verksamhet och dina slutanvändare. 

Läs mer
Systemförvaltning

Systemförvaltning innebär att vi tar hand om din redan existerande applikation eller en vi byggt åt dig. Det betyder att du fördelaktigt kan fokusera på din kärnverksamhet, säljande eller utvecklande av nya produkter.

Läs mer
Därför ska du arbeta med oss
DU BLIR TIDS- OCH KOSTNADSEFFEKTIV
Du behöver inte anställa och utbilda personal för dina IT-projekt och kan istället spara upp till 50 procent av dina utvecklingskostnader. Du sparar tid och pengar medan dina projekt slutförs snabbare. Med Fastdev blir utvecklingen tids- och kostnadseffektiv.
Du minimerar
dina risker
Att anställa personal innebär ett risktagande att nyanställda kanske inte lever upp till de krav som ställs. Genom att nyttja Fastdev får du ett kompetent team och du behöver inte tänka på riskerna. Vårt samarbete baseras på dina behov och förutsättningar.
Du kan fokusera på din kärnverksamhet
Du kanske är begränsad vad gäller resurser och tid. Låt oss ta hand om dina IT-projekt så kan du fokusera på kärnverksamheten. Vi ser till att du blir nöjd!