Kontaktinformation
Detaljer
Vad är det ni vill att vi ska utveckla?
Ska någon särskild teknologi användas?
Fastdev samtycker till att inte avslöja någon konfidentiell information som erhållits från förmedlaren